Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 84

Giải bài tập Toán học lớp 4
Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 84
5 (100%) 480 đánh giá

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 84

Bài 1 (trang 84 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính

a. 4725: 15

4647: 82

4935: 44

b. 35 136: 18

18 408: 52

17 826: 48

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 84

Loading...

Bài 2 (trang 84 SGK Toán 4): Cứ 25 viên gạch hoa thì lát được 1m2 nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà?

Lời giải:

Số mét vuông nền nhà lát được là:

1050: 25 = 42 (m2)

Đáp số: 42 (m2)

Bài 3 (trang 84 SGK Toán 4): Một đội sản xuất có 25 người. Tháng 1 đội đó làm được 855 sản phẩm, tháng 2 làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sản phẩm. Hỏi cả 3 tháng đó trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm?

Lời giải:

Trung bình mỗi người làm được:

(855 + 920 + 1350): 3 = 125 (sản phẩm)

Đáp số: 125 (sản phẩm)

Bài 4 (trang 84 SGK Toán 4): Phép tính sai ở đâu:

Lời giải:

a. Tính sai ở lượt chia thứ 2: Số dư 95 lại lớn hơn số chia 67

Sau đó lại lấy 95: 67 được 1

Vì thế đáng lẽ 564: 76 được 8 dư 28 thì lại tính ra 564: 67 được 71 dư 28

b. Tính sai ở bước ba, số dư là 17 thì bài toán có số dư là 47

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Hai đường thẳng song song